Tanmoy Sengupta

Tanmoy Sengupta

Research Fellow
Theoretical Physics
2254 3372
tsengupta @ imsc . res . in
NL-02 Library building