Tanmoy Sengupta

Tanmoy Sengupta

Research Fellow
Theoretical Physics
2254 3191
tsengupta @ imsc . res . in
RSA-11