Tanmoy Sengupta

Tanmoy Sengupta

Research Fellow
Theoretical Physics
2254 3190
tsengupta @ imsc . res . in
RSA-10