Sashikanta Mohapatra

Sashikanta Mohapatra

Research Fellow
Theoretical Physics
22543182
sashikanta @ imsc . res . in
RSA 02