Rooming list for Participants of

Workshop on Social Networks

Feb 20-24, 2012IIT Taramani Guest House


Room 1:

Varun Giri

Neeraj Pradhan


Room 2:

Sudipta Saha

Satyabrata Satpathy


Room 3:

Devangana Khokhar

Nitasha Mathayas


Room 4:

Abdul Muheet Chowdhary

Shakir Bilal


Room 5:

Rama Krishna Reddy K.

Balaraju Battu


Room 6:

Partha Basuchowdhuri

V K Sreekanth


Room 7:

Mohamed Mustafa

Ram Manohar Singh


Room 8:

Sanyam Jain

Abhijnan Chakraborty


Room 9:

Sreedhar Bhukya

Sudip Hazra Chowdhury


Room 10:

Dip Ghosh

Soham Das


Room 11:

V Srinivasan

Shailendra Shukla


Room 12:

Niveditha Narasimhan

M Parvathy


Room 13:

Santanu Sengupta

Sushanta Karmakar


Room 14:

Vignesh Rajagopalan

Manjesh Kumar


Room 15:

M Jerome Moses

Darshan Hegde


Room 16:

Aarti KumarIMSc Guest House:


Room 1:

R Vijayalakshmi

P Nirmala


Room 2:

Sarit Maitra

Sanjeev Bakshi


Room 3:

K Reji Kumar

R Maruthakutti